Agata Majcher

Coaching Infinity Love
wsparcie, rozwój, dobrostan

Biuro matrymonialne Infinity Love

Hot line: 45 – 60min / 90zł
Sesja indywidualna: 60min / 150zł
Sesja dla pary: 60min / 200zł

Hot line

  • Rozmowa telefoniczna, z opcją video-rozmowy, jest propozycją dla każdego, kto chce zwerbalizować swoje przemyślenia, porozmawiać o sobie lub swojej relacji.

 

  • Wygodna, niezobowiązująca formuła dostępna bez względu na miesjce, w którym aktualnie przebywasz, także o nietypowej porze. Ta forma jest także rozwiązaniem, gdy chcesz zachować anonimowość.

 

  • Masz wątpliwość do swojej relacji, zachowania partnera lub własnego? Utknąłeś?

 

  • Nie wiesz co zrobić, jak sobie poradzić, jaki krok wykonać? Wyjdź ze stanu zagubienia. Skorzystaj ze wsparcia, zyskaj zrozumienie, jasność i spokój.

Sesja indywidualna

To Ty jesteś w centrum świata. Spotkanie ma na celu uchwycenie ważnych dla Ciebie wartości i aspektów relacji. Podczas sesji zajmujemy się Tobą w taki sposób, by zrozumieć Twoje położenie, jak najlepiej wykorzystać cały dostępny kapitał dla wzmocnienia Ciebie, kreowania dobrego życia i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Warto pamiętać, że do związku wnosimy wszystko, kim i z czym jesteśmy – swój potencjał, doświadczenie, marzenia i obawy. Im lepiej znasz i akceptujesz siebie, tym lepszy start w związek. Im więcej otwartości i życzliwości okazujesz, będąc w zgodzie ze sobą, tym lepsze relacje tworzysz z ludźmi, nadając im adekwatną głębię.

Sesja dla par

Każdy człowiek jest odrębną istotą, z szerokim, specyficznym dla siebie spektrum życia. Dostrzeganie tego, kim jest każdy z nas, a także kim staje się we wzajemnej relacji, jest punktem wyjścia do poszanowania przestrzeni indywidualnej oraz do stworzenia wyjątkowej przestrzeni wspólnej. Związek ma moc wzbogacania, trzeba jednak dużo dobrej woli i zaangażowania, by pogodzić dwa indywidualne światy w jeden wspólny, bardziej wartościowy dla każdego partnera. Postarać się, by relacja była mocna, dobra,
oparta na zaufaniu i przyjaźni, odporna na wstrząsy. Spotkanie w parze ma służyć budowaniu szacunku, współpracy, tolerancji i wrażliwości emocjonalnej. Obecność coacha jest lustrem dla partnerów, życzliwym głosem na każdym etapie – zarówno gdy poznajecie się, budujecie swój związek, jak i w kryzysie. Jest szansą na przekroczenie ego, empatyczne poszerzenie perspektywy i znalezienie najlepszych rozwiązań.