samoocena

Jak nasza samoocena wpływa na związek?

Nasza samoocena wpływa na każdą sferę życia, motywując do działania lub skutecznie blokując, co prowadzi do rezygnacji z osiągania wyznaczonych celów. Postawa wobec samego siebie nie pozostaje również bez wpływu na nawiązywane z ludźmi relacje. Czasami przez zaniżoną lub zbyt wysoką samoocenę pozostajemy samotni bądź męczymy się w nieudanym związku. Co warto wiedzieć na temat wpływu samooceny na związek? Podpowiadamy.

sila - Jak nasza samoocena wpływa na związek?

Czym jest samoocena?

Samoocena, inaczej poczucie własnej wartości, jest stanem psychicznym związanym z oceną dokonywaną na własny temat. Poczucie własnej wartości budujemy od najmłodszych lat, co sprawia, że często nie mamy większego wpływu na to, w jaki sposób o sobie myślimy. Na naszą samoocenę wpływają różne wydarzenia z życia oraz szeroki zakres zachowań osobistych i zachowań społecznych. Wpojone nam np. w dzieciństwie nieprawdziwe przekonania często stają się przyczyną poważnych problemów emocjonalnych w dorosłym życiu. Ogólna samoocena może wiązać się z samoakceptacją lub samoodtrąceniem. Postawy względem własnej osoby wpływają na nasze życie, przekładając się także na relacje w związku, co skutkuje budowaniem trwałych więzi, których fundamentem jest szczera miłość lub niepowodzeniami w związkach.

Co ważne, odtrącenie przez ukochaną osobę także może wpływać na naszą samoocenę, skutkując trudnościami w pokonaniu lęku, który blokuje nas podczas poszukiwania nowej miłości.

Niska samoocena, wysoka samoocena i zbyt wysoka samoocena a relacje w związku

Przyczyną problemów w związku może być nie tylko niska samoocena, która jest skutkiem np. stawiania nam zbyt wysokich wymagań oraz dorastania w poczuciu lęku i wstydu, ale także zbyt wysoka samoocena, która sprawia, że czujemy się lepsi niż otaczający nas ludzie, co skutkuje pogardliwym podejściem do innych oraz przejawia się skłonnościami do popadania w samouwielbienie. Inaczej jest w przypadku wysokiej samooceny, bo wiąże się ona z samoakceptacją, która przekłada się na nasz stosunek do innych osób. Osoby z wysoką samooceną akceptują siebie i innych, biorąc pod uwagę nie tylko mocne, ale także słabe strony. Wysoka samoocena jest kluczem do udanego związku z osobą, która także akceptuje siebie takim, jakim jest.