Każdy człowiek jest odrębną istotą, z szerokim, specyficznym dla siebie spektrum życia. Dostrzeganie tego, kim jest każdy z nas, a także kim staje się we wzajemnej relacji, jest punktem wyjścia do poszanowania przestrzeni indywidualnej oraz do stworzenia wyjątkowej przestrzeni wspólnej. Związek ma moc wzbogacania. Trzeba jednak dużo dobrej woli i zaangażowania, by pogodzić dwa indywidualne światy w jeden wspólny, bardziej wartościowy dla każdego partnera. Postarać się, by relacja była mocna, dobra i trwała. Ważne, by była także oparta na zaufaniu i przyjaźni, ale też odporna na wstrząsy.
Spotkanie w parze ma służyć budowaniu szacunku, współpracy, tolerancji i wrażliwości emocjonalnej. Obecność coacha jest lustrem dla partnerów, życzliwym głosem na każdym etapie – zarówno gdy poznajecie się, budujecie swój związek, jak i w kryzysie. Jest szansą na przekroczenie ego, empatyczne poszerzenie perspektywy i znalezienie najlepszych rozwiązań.
Do udziału w sesjach dla par zapraszamy na każdym etapie związku – zarówno w trakcie jego budowania, jak i pokonywania przeszków.